ÖDEMİŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİN’DEN DUYURU

1-USTALIK BELGESİ OLMADAN İŞYERİ AÇANLARA USTALIK BELGESİ ALABİLMELERİ İÇİN TAMAMLAMA EĞİTİMİ  UYGULAMASINA BAŞLANIYOR.

           

EK 9.MADDE UYGULAMASI

            4702 Sayılı  kanun ve Geçici 9. Madde uygulamasına ilişkin yönergenin madde 5. göre; ilgili kanunun yayımlandığı 10 Temmuz 2001 tarihinden önce  çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi olmadığı hâlde iş yeri açmış olanlardan, duyurulacak başvuru süreleri içinde, iş yerinin bulunduğu ya da eğitim ve ulaşım olanağının bulunduğu başka bir yerdeki merkez müdürlüğüne başvuranlar “TAMAMLAMA EĞİTİMİNE” alınırlar.

            Tamamlama eğitimine başvuracak adaylar; vergi dairesinden alacakları vergi kayıt numarası, vergi kaydına göre meslek dalı ile vergi mükellefiyetinin başlangıç tarihini belirten ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna onaylatılan EK-1 belge ile birlikte öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı ile ilgili merkez müdürlüğüne başvuracaklardır.

Tamamlama Eğitimi uygulamasına Merkezimizde başlanmıştır.

 

 2-USTALIK BELGESİ OLMAYANLAR MESLEK ODALARINA ÜYE OLAMAYACAK

 Bilindiği gibi 19.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” ile işyeri açmak ve işyerinde çırak çalıştırmak için Ustalık Belgesi olması gerekir.

3308 Sayılı Kanunun 30,maddesinde” Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.     

 Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.”

 

3-İŞYERLERİNE MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ AFİŞ VEYA LEVHA ASILMASI ZORUNLULUĞU

2002/55 sayılı genelgede bu yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasına göre”İşyerlerinin girişinde herkes tarafından görülebilecek şekilde

”BU İŞYERİNDE ALANINDA MESLEK EĞİTİMİ ALMIŞ OLANLAR İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR.”

ifadesinin yer aldığı afiş veya levha asılacaktır.

 

Yukarıdaki açıklamalara ilişkin geniş bilgi Merkezimizden öğrenilebilir.

            .

Önder TEKİN

      Müdür Yardımcısı        

 

·         TAMAMLAMA EĞİTİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

1-10 TEMMUZ 2001 TARİHİNDEN ÖNCE  ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMA KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE USTALIK BELGESİ OLMADIĞI HÂLDE İŞ YERİ AÇMIŞ OLANLAR

·        TAMAMLAMA EĞİTİMİNE ZAMAN BAŞLANACAK?

BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR. HERHANGİ BİR MESLEK DALINDA MERKEZİMİZE BAŞVURAN ADAY SAYISI  EN AZ (8) KİŞİ OLURSA SINIF AÇILABİLİR.

·        TAMAMLAMA EĞİTİMİ İLE ADAYLARA HANGİ KONULARDA  DERS VERİLECEK?

MESLEKÎ EĞİTİM KURULUNCA, SÜRESİ 50 SAAT OLARAK KABUL EDİLEN TAMAMLAMA EĞİTİMİNİN 20 SAATİ GENEL BİLGİ DERSLERİ, 30 SAATİ DE MESLEK BİLGİSİ ÜNİTELERİNDEN OLUŞACAK ŞEKİLDE UYGULANIR

 

DERSLER

SÜRE (SAAT)

TOPLAM

 

GENEL BİLGİ DERSİ

20

20

MESLEK BİLGİSİ DERSİ

30

30

TOPLAM

50

50

 

GENEL BİLGİ DERSİ ÜNİTELERİ VE İŞLENMESİNE AYRILACAK SÜRELER

 

ÜNİTELER

SÜRE (SAAT)

%

          I.                      TÜRKÇE

         II.                     MATEMATİK VE MESLEK                 MATEMATİĞİ

        III.                    İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ

        IV.                    İŞ GÜVENLİĞİ

         V.                     İŞLETME, EKONOMİ VE                 TİCARET BİLGİSİ

        VI.                    TOPLAM KALİTE                     YÖNETİMİ

2

2

2

2

10

2

10

10

10

10

50

10

TOPLAM

20

100

 

ÖRNEK:AŞÇILIK MESLEK DALI İÇİN  

  

MESLEK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELERİ VE İŞLENMESİNE AYRILACAK SÜRELER

 

ÜNİTELER

SÜRE (SAAT)

%

I.                AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİ

II.              MUTFAK MÜHENDİSLİĞİ

III.             MUTFAK ORGANİZASYONU

IV.           MUTFAK SANİTASYONU

V.             STANDART YEMEK TARİFLERİ

VI.           YİYECEK VE YEMEK KALİTESİ

VII.          BESLENME VE SAĞLIK

VIII.        TÜRLÜ PİŞİRME YÖNTEMLERİNDE BESİN KAYIPLARINI

        EN AZA İNDİRME VE SAĞLIKLI YEMEK PİŞİRME İLKELERİ

IX.            MÖNÜ PLÂNI

X.              SATIN ALMA

XI.            DEPOLAMA

XII.           TÜRK MUTFAĞI

XIII.         ARTIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2

2

2

2

2

2

2

 

6

2

2

2

2

2

7

7

7

6

7

6

7

 

20

7

6

7

6

7

·        TAMAMLAMA EĞİTİMİNE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

 

TAMAMLAMA EĞİTİMİNE BAŞVURANLAR;

1-      VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLARI VERGİ KAYIT NUMARASI,

2-     VERGİ KAYDINA GÖRE MESLEK DALI İLE VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİ BELİRTEN VE BAĞLI BULUNDUĞU MESLEK KURULUŞUNA ONAYLATILAN EK-1 BELGE

3-      ÖĞRENİM DURUMUNU GÖSTERİR BELGE,

4-     NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

5-     ÜÇ ADET FOTOĞRAFI

                     İLGİLİ MESLEK MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜNE VERİRLER.

·        TAMAMLAMA EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

 

TATİL GÜNLERİ YA DA MESAİ SAATLERİ DIŞINA DENK GELECEK ŞEKİLDE PLÂNLANLANACAK,

a)     TAMAMLAMA EĞİTİMİNE DEVAM EDENLERİN DEVAM DURUMLARI, HER DERS İÇİN AYRI AYRI TUTULUR.  BİR DERSİN TOPLAM SÜRESİNİN 1/10’U KADAR DEVAMSIZLIK YAPANLARIN TAMAMLAMA EĞİTİMİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR. EĞİTİMLE İLİŞİĞİ KESİLENLER, DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE MESLEKÎ EĞİTİM MERKEZLERİNCE AÇILACAK TAMAMLAMA EĞİTİMLERİNE KATILABİLİRLER.

b)    TAMAMLAMA EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARIN SINAVI; EĞİTİM SONUNDA, USTALIK SINAV KOMİSYONLARINCA İLGİLİNİN GÖRDÜĞÜ DERSLERDEN YAPILIR.

            I) SINAVLAR, USTALIK SINAVLARINDAKİ ESASLARA GÖRE YAPILIR. İLGİLİLERE İLK SINAV DÖNEMİNDEN İTİBAREN 12 DÖNEM SINAV HAKKI TANINIR.

ZORUNLU NEDENLERDEN DOLAYI SINAVLARA KATILAMAYANLAR, ZORUNLU NEDENİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 90 GÜN İÇİNDE DURUMLARINI BELGELENDİRMEK KAYDIYLA BAŞVURMALARI DURUMUNDA GERİYE KALAN SINAV HAKLARINI KULLANABİLİRLER.

ANA MENÜ