KALFALARIN EĞİTİMİ (USTALIK EĞİTİMİ KURSLARI)

 

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların, mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini sağlamak için, gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle, Mesleki Eğitim Merkezince ustalık eğitimi kursları düzenlenir.

Bu kurslarda okutulacak derslerin kapsam ve süreleri Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca aşağıdaki çizelgede olduğu gibi belirlenmiştir. Ustalık eğitiminde amaç: usta adayının, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmektir.

  

KALFALIK DÖNEMİ(USTALIK EĞİTİMİ) EĞİTİM PROGRAMI

 

SIRA NO

DERSLER

SÜRE

 (SAAT)

OKUTULACAĞI

 YIL

1

 İş ve İnsan İlişkileri

16

1.yıl

2

 İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

32

1.yıl

3

 İşletme Bilgisi

16

2.yıl

4

 Sigorta ve Vergi Mevzuatı

16

2.yıl

5

 Çalışma Hukuku

32

2.yıl

6

 Muhasebe

48

3. yıl

7

 Ekonomi

16

3. yıl

8

 İleri Meslek Bilgisi

64

1., 2., 3.yıl

 

Ustalık Eğitim kurslarına Kayıt Yaptıracaklardan:

Mesleki Eğitim Merkezlerince verilmiş kalfalık belgesi sahibi olmak veya meslek lisesi mezunu olmak, aynı zamanda Bir işyerinde kendi mesleğinde çalışıyor olmak şartları aranır.

Ustalık Eğitimi kursunun süresi üç yıldır. Kayıt yaptıran aday kayıt tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde aşağıda belirtilen eğitim programındaki dersleri sırası ile gördükten ve kurs sonu yapılan sınavlardan başarılı olduktan sonra  üç yıllık çalışma süresini ek 11 formu ile belgelendirir. Bu belgede adayın eğitiminden sorumlu usta öğreticinin ve işyerinin bağlı olduğu odanın onayı bulunur. Bu belgelendirme esnasında adayın kendisinden  ayrıca sosyal güvenlik kuruluşundan hizmetini belgelendirmesi istenmez.

            Ustalık Eğitimi kursunu başarı ile tamamlayarak Ustalık sınavlarına katılma hakkını elde eden adaya sınava giriş kimlik belgesi verilir. Bu işlemden sonra ilk sınav döneminde aday ustalık sınavına alınır ve başarılı olması halinde kendisine ustalık belgesi verilir.

            Okulumuzda 2001 2002 Eğitim öğretim döneminde Ustalık eğitimi kursları açılmış ve bu kurslar tamamlanmıştır.

Birinci dönem İleri Meslek Bilgisi dersi dışında kalan bütün derslerde dokuz sınıf açılmış olup dönem sonunda 240 aday eğitim görmüştür. İkinci dönem askere gidecek adayların mağdur olmamaları açısından haftada bir gün yerine iki gün eğitime alınarak 25 nisan 2002 tarihinde kurslar tamamlanarak 179 eğitimini tamamlamıştır.

            2002 2003 Eğitim öğretim yılında bu güne kadar ileri meslek bilgisi dersini görmeyen adaylar için yalnızca İleri Meslek bilgisi kursları düzenlenecektir. Tüm adaylara duyurulur.

 

  Aydın AY

Teknik Müdür Yardımcısı

MEVZUAT ve KANUNLAR    ANA MENÜ