Make your own free website on Tripod.com

VURAL ŞAVAŞ ile SÖYLEŞİ

            26 nisan 2002 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneğinin davetlisi olarak ilçemize gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ şehir salonunda Atatürk ve Küreselleşme konulu bir konferans vermiştir. Konferansa okulumuzdan bir grup öğretmen ve öğrencide dinleyici olarak katılmıştır.

Konferans çıkışında Atatürkçü Düşünce Derneğinde (A.D.D.) almış olduğumuz Militan Atatürkçülük ve İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi adlı kitaplarını okulumuz kütüphanesi adına imzalamış ve kendisiyle okulumuz Damla Dergisi için röportaj yapılmıştır.

DAMLA: Atatürkçülük biz gençlere nasıl anlatılmalı?

V. SAVAŞ: Atatürkçülük mutlaka çok iyi bir şekilde anlatılmalı. İçinde yaşadığımız koşullarda bunun önemi daha da artmaktadır. Tabi ki burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz Atatürk’ü çok iyi anlamalılar ve gençlerimize en iyi şekilde anlatmalılar. Ayrıca gençlerde bolca kitap ve makale okumalılar.

DAMLA: Nasıl bir eğitim olmalı ki Türkiye’miz yarınlara umutla bakabilsin?

V. SAVAŞ: Öncelikle uygulamalı eğitime önem verilmeli. Yalnızca nazari bilgilerle değil pratikte yapılabilmeli. Bunun en güzel örneği bir dönem Köy Enstitülerimizdir. Biz Atatürkçüler Köy Enstitülerinin en önemli savunucularıyız.

DAMLA: Bugünkü eğitim politikalarını nasıl buluyorsunuz?

V. SAVAŞ: Yalnız bugün değil yaklaşık 50 yıldır uygun eğitim politikaları maalesef uygulanamamaktadır.

            Öğretmenlerimizi de arzuladığımız öğretmenlik düzeyinde göremiyorum. Tabi ki bunda kendilerine öğretmenlik mesleğinin gereği olan eğitimin verilemeyişi ve her geçen gün öğretmenlerimizin gelir düzeylerinin düşüşü, ekonomik zorluklarının oluşu önemli bir etkendir.

DAMLA: Atatürkçü Düşünce küreselleşmeye karşımıdır?

V. SAVAŞ: Küreselleşme kaçınılmazdır. Ancak Atatürkçü Düşünce ve onun ilkelerine bağlı kalarak küreselleşmenin olumsuz etkilerini en aza indirebiliriz.

DAMLA: Konuşmanızı dinledik. Basından da takip edebildiğimiz kadarı ile ülkemiz pek çok konuda bir ateş çemberinde...

            Türk gençleri bu ateş çemberini aşabilecekler mi?

V. SAVAŞ: Tabi ki aşabilirler. Bunun için çok çalışmak çok kitap ve makaleler okuyup, emperyalist ülkelerin oyunlarına gelmemeliyiz. Burada görev yine öğretmenlerimize düşmektedir.

DAMLA: Son olarak biz gençlere bir mesajınız olacak mı?

V. SAVAŞ: Gençlerimizi takdir etmekle birlikte, onlara dünyada en az okuyan toplum olduğumuzu hatırlatır. En güzel bilgilerin kitaplarda olduğunu, okuyan, araştıran aydın bireyler olmalarını dilerim.

 

DAMLA DERGİSİ               ANA MENÜ