Make your own free website on Tripod.com

GÜNLÜCE KÖYÜ(DADBEY)

     

Günlüce köyü,Ödemiş ilçesinin kuzeyinde,ilçeye 5 km uzaklıktadır. Bozdağ’ın güney eteklerine yaslanmıştır.Konum itibari ile orman kenarı köyü sayılır.

      Hane olarak 1993 yılı sayımı kayıtları ile 508 hanedir.Bunun 450 hanesi evdir.Nüfus 1700 civarındadır.Günlüce’ye komşu köylerden bilhassa Çobanlar’ dan devamlı göç almaktadır.

      Köy asfalt bir yolla Ödemiş’e bağlıdır.Ayrıca stabilize yollarla Çobanlar, Mursallı Dolaylar,Çağlayan,ve yaylalara bağlıdır. Bu yollardan bazıları yakın zamanda asfaltlanmıştır.Köyün Halkapınar yaylası vardır.Ancak diğer yaylalarda da evi ve arazisi olanlar vardır.

       Çobanlar, Mursallı, Dolaylar, Derebebekler ve Yeniceköy komşu olduğu köylerdir.

       En önemli özelliği tarihi bir yerleşim birimi oluşudur.Köyün tarihçesi oldukça eski olup M.Ö. 2000 yıllarına dayanmaktadır.Tarihte 9 ismi olmuştur.En bilineni Hypaipa dır. Önceleri Lidyalılar ,bir ara Persler hakim olmuşlardır.Persler Lidya başkenti Sard şehrini alınca tarihteki adı Thomolos olan Bozdağ’ı aşıp Hypaipa’yı da almışlardır. Ve Yunanistan’a geçmişlerdir. Şehir daha sonra Yunanlıların ,Romalıların,Bizanslıların eline geçmiştir.O zamandan kalma şarap küpleri,toprak büzler,tuğlalar ve kale duvarları vardır.Köyün bardak yapımcılığı o zamanlara dayanmaktadır.

         Romalılar zamanında  yakılan ZEUS tapınağının yerine daha muhteşem bir tapınak yapmak için açılan yarışmaya Hypaipa da katılmış ancak 13.sırayı almıştır.O zaman ki nüfusu 7500 dür.Amfibi tiyatrosunun 3000 kişilik olması bize bu  fikri vermektedir.Tiyatro şu anda İlköğretim okulunun güneyindeki tarlada toprak altındadır.

           Daha sonraları Bizans’a geçen şehir ekonomik ve sosyal olarak gerilemeye başlamıştır.Çünkü Tyrra(Tire),Bellembol(Beydağ)daha iyi duruma gelmişlerdir.Ancak stratejik önemi dolayısı ile kaleleri yeniden yapılmıştır ancak bu kale bugün harap durumdadır.

           Köyde tarihi yapı olarak Roma ,Lidya dönemi eserler mevcuttur.Talaz denen mağaralar,hemen yakınındaki dehlizler,kale kalıntısı,Köy eşrafından Süleyman Batarın evinin bahçesindeki roma kapalı çarşısı,2lidya köprüsü çeşitli heykel ve sütunlar sayılabilir.Köyden çıkarılan  bir çok heykel,sütun ,çeşitli paralar(bronz) önceleri Tire müzesine  götürülmüş,daha sonra Ödemiş müzesinin açılması nedeniyle Ödemiş müzesine naklolunmuştur.

          Köy Selçuklular ve Osmanlılar zamanında fazla etkin görünmemektedir.Konum itibari ile dağa yaslandığı için önceleri adı Dağdibi olmuş,halk Dabbay,Debboy olarak anarken zaman içinde Datbey olmuştur.1962 yılında da Günlüce olarak değiştirilmiştir.

 

KAYNAK :Günlüce İlköğretim okulu çevre incelemesi notları

Atilla DOĞAN

Yapı Bölümü Öğretmeni

 

DAMLA DERGİSİ               ANA MENÜ