Make your own free website on Tripod.com

ATATÜRK DEVRİMLERİ 


Atatürk askeri bir dahi ve karizmatik bir lider olduğu gibi, aynı zamanda
büyük bir devrimciydi. O dönemlerde, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve kültürel açıdan gelişmiş
toplumların aktif bir üyesi olabilmesi için, modernize edilmesi çok
önemli idi. Mustafa Kemal ülkesindeki yaşamı modernize etmiştir. Atatürk
1924 ile 1938 yılları arasında, insanlarının kurtuluşları ve hayatta
kalabilmeleri için yaşamsal öneme sahip olan devrimleri hayata
geçirmiştir. Tüm bu devrimler, Türk halkı tarafından büyük bir coşku ile
karşılanmıştı.

Harf Devrimi

Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu en önemli devrimlerden birisi, Arap
alfabesinin kaldırılması ve Latin alfabesinin kabul edilmesi olmuştur. 3
Kasım 1928 tarihinde, yeni Türk Alfabesi kabul edilmiştir.

Kıyafet Devrimi

Kıyafet devrimi ile birlikte, kadınlar çarşaf giymekten vazgeçerek,
modern kadın elbiseleri giymeye başladılar. Erkekler ise fes yerine şapka
giymeye başladılar.

Hukuk Sisteminin Laikleştirilmesi 

1920 yılında kurulmuş olan yeni Türkiye Devletinin yeni bir hukuk
sistemine ihtiyacı vardı. Atatürk, Şeriat Kanununun yerine İsviçre Medeni
Kanununu getirmiş, o dönemde geçerli olan ceza yasasının yerine ise
İtalyan Ceza Yasasını getirmiştir. Türk Hukuk Sistemi ise tüm çağdaş
gereksinimler Çerçevesinde modernize edilmiştir.

Öğrenimin Laikleştirilmesi

19. Yüzyıl başlarına dek, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde çeşitli eğitim
sistemleri uygulanmaktaydı. Atatürk İslami eğitim veren medrese
sisteminin yeni toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini gördü. Bu
nedenle, batı modellerine benzeyen yeni bir eğitim sisteminin
oluşturulması gerekliydi. Böylece, mevcut sistem değiştirilerek 1933
yılında bir üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.

Kadınlara Sağlanan Medeni Haklar

Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan
Türk kadınına yeni haklar tanınmıştır. Böylece kabul edilmiş olan medeni
kanun gereğince bundan böyle kadınlar da erkeklere tanınan haklara sahip
olacaklar, resmi görevlere atanabilecekler, oy verme ve Millet Meclisine
seçilebilme hakkına sahip olabileceklerdir. Tek eşlilik ilkesi ve
kadınlara tanınan eşit haklar, Türk toplumuna bir canlılık
kazandırmıştır.


Atatürk'ün Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları

Kültürel alanda bir tür milliyetçilik anlamındaki yazı devrimi
sonrasında, Atatürk tarih konusuna ağırlık verdi ve 1931 yılında Türk
Tarih Kurumunu kurdu. Burada, Türkiye Tarihi kapsamlı bir şekilde
incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Bunların dışında, Yeni Takvim, Ağırlıklar ve Ölçüler, Tatiller ve Soyadı
Kanunu gibi diğer birçok devrimler de gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki
bazı örnekler arasında 1924 Hafta sonu Yasası, 1925 Uluslararası Zaman ve
Takvim Sistemi, 1926 Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu, 1933 Ölçü
Sistemleri ve 1934 Soyadı Yasası sayılabilir. 1932 yılında Büyük Millet
Meclisi tarafından kabul edilen yasa gereğince Türkler soyadı aldılar ve
Milletin liderine de "Türklerin Babası" anlamına gelen Atatürk soyadı
verildi.
      

ATATÜRK Köşeşi  ANA MENÜ